Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP), z angielskiego Factory Production Control (FPC) oznacza stałą kontrolę wewnętrzną dotyczącą produkcji. Prowadzona jest ona przez producenta, a wszystkie elementy, postanowienia oraz wymagania przyjęte przez producenta są systematycznie dokumentowane poprzez zapis zasad i procedur postępowania.

Firmy które decydują się na tego typu kontrolę jakości mogą pochwalić się o wiele niższym współczynnikiem produkcji wadliwych produktów.

Płatności obsługuje payu
final-product-inspection_Easy-Resize-com_-1024x683.jpg

Kontrola jakości

System dokumentowania kontroli jest z kolei gwarancją jednolitej interpretacji zapewnień jakości, co umożliwia osiągnięcie wymaganych cech produktu oraz zapewnia efektywność działania systemu kontroli produkcji. Zakładowa Kontrola Produkcji spisana jest w zestandaryzowanych normach dla każdego z wyrobów lub normach powołanych. Zakładowa kontrola produkcji jest prawnie wymagana w ocenie zgodności dla wyrobów budowlanych używanych na terenie UE, a w Polsce wymaga się jej od 2004 roku, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Mimo prawnego wymogu, jakim jest ZKP, wewnętrzny system kontroli oznacza dla producentów korzyści. Najważniejszą z nich jest stały nadzór nad jakością produktów. Pozwala to na ograniczenie ryzyka związanego z dopuszczeniem do sprzedaży produktów wadliwych.